Otvaranje Firme od nule

Otvaranje preduzeća

Podela letaka

Majstorski kurs: Kako da otvorite svoje preduzeće od nule

Pre nego što otvarate firmu, postoje neka pitanja koja bi trebalo da razmotrite i odgovorite na njih. Ovo su neka od pitanja koja biste trebali da razmotrite:

Vrste preduzeća

 1. Individualno preduzetništvo: Ovo je najjednostavniji oblik preduzeća i podrazumeva da ste vi vlasnik i da ste odgovorni za sve obaveze preduzeća. Individualno preduzetništvo se obično koristi za manja preduzeća ili za pojedinačne radnje.
 2. Društvo s ograničenom odgovornošću (DOO): Ovo je oblik preduzeća u kome su vlasnici (partneri) odgovorni samo do iznosa koji su uložili u preduzeće. Ovo je popularan oblik preduzeća za manja i srednja preduzeća.
 3. Akcionarsko društvo (AD): Ovo je oblik preduzeća u kome su vlasnici akcionari koji su odgovorni samo do iznosa koji su uložili u akcije preduzeća. Ovo je popularan oblik preduzeća za veća preduzeća i preduzeća koja se bave trgovinom.
 4. Državno preduzeće: Ovo je oblik preduzeća koje je vlasništvo države i obično se bavi javnim uslugama ili proizvodnjom proizvoda za državnu potrebu.
 5. Međunarodna organizacija: Ovo je oblik preduzeća koje je osnovano od strane više država i obično se bavi međunarodnom trgovinom ili drugim međunarodnim aktivnostima.

Delatnost preduzeća je ono što preduzeće radi ili prodaje. To može biti proizvod ili usluga.

Proizvod je nešto što se proizvodi ili kupuje od drugih i prodaje krajnjim korisnicima. Na primer, ako ste otvorili firmu koja proizvodi i prodaje obuću, vaša delatnost je proizvodnja i prodaja obuće.

Usluga je nešto što se pruža krajnjim korisnicima i ne podrazumeva prodaju fizičkog proizvoda. Na primer, ako ste otvorili firmu koja pruža računarske usluge, vaša delatnost je pružanje računarskih usluga.

Važno je odrediti vašu delatnost jer će to uticati na to kako ćete se baviti prodajom proizvoda ili usluga. To će takođe uticati na to koje će vam biti potrebne resurse i kako ćete se izboriti sa konkurencijom.

Lokacija vašeg preduzeća

 1. Dostupnost: Da li je lokacija dobro dostupna za klijente i zaposlene?
 2. Troškovi: Da li je lokacija skupa za najam ili kupovinu? Da li su troškovi prevoza i drugih usluga visoki u odnosu na druge lokacije?
 3. Konkurencija: Da li je lokacija blizu vašim konkurentima ili nalazi se u području gde postoji malo konkurencije?
 4. Demografija: Da li je lokacija pogodna za vaše ciljne klijente?
 5. Pravne obaveze: Da li su postojeći zakoni i regulative u tom području pogodni za vaše preduzeće?
 6. Infrastruktura: Da li je lokacija dobro opremljena za poslovanje, uključujući pristup internetu, električnu energiju i drugo?
 7. Kvalitet života: Da li je lokacija privlačna za zaposlene i da li nudi dobre životne uslove?
Marketing Agencija

Ciljni klijenti

Ciljani klijenti su oni ljudi ili organizacije koje su najverovatnije da će kupiti vaše proizvode ili usluge. To su ljudi koji imaju potrebe ili probleme koje vaše proizvode ili usluge mogu da reše.

Identifikovanje vaših ciljanih klijenata je važan korak u poslovanju jer vam omogućava da usmerite svoje resurse i napore na privlačenje onih klijenata koji su najverovatnije da će kupiti od vas. To takođe pomaže da razvijete marketing strategije i da komunicirate sa klijentima na način koji će najviše odgovarati njihovim potrebama i interesima.

Da biste privukli ciljane klijente, možete koristiti različite marketing tehnike, kao što su oglašavanje, društvene mreže, direktni marketing, sadržajni marketing i drugo. Važno je da se fokusirate na privlačenje klijenata koji su najverovatniji da će kupiti od vas i da im pružite vrednost i rešenja za njihove potrebe.

Marketing Agencija

konkurenti

Konkurenti su druga preduzeća koja se bave sličnom delatnošću i koja se bore za iste ili slične klijente. Oni mogu biti velika ili mala, lokalna ili međunarodna preduzeća.

Identifikovanje vaših konkurenata je važan korak u poslovanju jer vam omogućava da razumete tržište na kome radite i da se pripremite za konkurenciju. To vam takođe pomaže da razvijete strategije za izbor protiv njih i da se razlikujete od njih.

Da biste identifikovali vaše konkurente, možete:

 • Pretražiti internet i videti koja su preduzeća slična vašem u vašoj okolini ili na tržištu na kome radite.
 • Popitati klijente i partneri koja su preduzeća oni koriste ili sarađuju sa njima.
 • Potražiti informacije o tržištu i videti koja su preduzeća prisutna na tom tržištu.
 • Analizirati financijske izveštaje drugih preduzeća i videti koja su najveća i najuspešnija preduzeća u vašoj industriji.

Kada identifikujete svoje konkurente, razmotrite kako se vaše preduzeće razlikuje od njih i koje su vaše jake strane. To vam može pomoći da se izborite sa konkurencijom i

Finansijski plan

Finansijski plan je dokument u kome se navode svi troškovi otvaranja i održavanja preduzeća. To uključuje troškove kao što su najam ili kupovina prostora, opremanje prostora, plaćanje zaposlenih, marketing, porezi i drugi troškovi.

Da biste napravili financijski plan, prvo treba da odredite šta sve treba da se finansira. To uključuje:

 • Troškove otvaranja: To su troškovi koji su vezani za sam proces otvaranja preduzeća, kao što su najam ili kupovina prostora, opremanje prostora, pravne i administrativne troškove i drugo.
 • Troškove održavanja: To su troškovi koji se javljaju svakodnevno tokom poslovanja preduzeća, kao što su plaće zaposlenih, troškovi marketinga, režijski troškovi i drugo.

Kada znate šta sve treba da se finansira, treba da odredite izvore finansiranja. To mogu biti vaša lična sredstva, krediti, investitori ili drugi izvori.

Zatim, treba da izračunate koliko novca je potrebno za svaki trošak i da to saberete da dobijete ukupan iznos koji je potreban za otvaranje i održavanje preduzeća.

Napravite financijski plan je važan korak u poslovanju jer vam omogućava da razumete koliko novca vam je potrebno i odakle ćete ga dobiti. To vam takođe pomaže da planirate budžet i da se pripremite za izazove u finansiranju preduzeća.

Plan za razvoj preduzeća

Plan za razvoj preduzeća je dokument u kome se navode ciljevi i očekivanja za preduzeće u budućnosti. To uključuje kratkoročne i dugoročne ciljeve i planove za njihovo ostvarivanje.

Da biste napravili plan za razvoj preduzeća, prvo treba da odredite vaše ciljeve i očekivanja. To može uključivati:

 1. Finansijske ciljeve: To uključuje ciljeve vezane za dobit, prihod, rast ili druga financijska merila.
 2. Poslovne ciljeve: To uključuje ciljeve vezane za razvoj novih proizvoda ili usluga, širenje na nova tržišta, unapređenje poslovnih procesa i drugo.
 3. Ciljeve zaposlenih: ciljeve vezane za zaposlene

Tim ljudi

Tim je grupa ljudi koja radi zajedno na realizaciji ciljeva i zadataka preduzeća. To može biti manji ili veći tim, ovisno o potrebama vašeg preduzeća.

Ako planirate da radite sami, to može biti dobra opcija ako vaše preduzeće ne zahteva puno ljudi ili ako ste sposobni da obavite sve potrebne zadatke sami. Međutim, ako planirate da zaposlite druge ljude, to može biti korisno jer vam omogućava da se fokusirate na glavne zadatke i da razvijete preduzeće brže.

Kada odlučite da zaposlite druge ljude, važno je da ih odaberete pažljivo. To možete uraditi tako što ćete:

 1. Definisati poslove i odgovornosti: Napravite opis poslova i odgovornosti za svaku poziciju koju želite da zaposlite.
 2. Objaviti oglas: Objavite oglas za posao na mestima gde su verovatni da će ga videti potencijalni kandidati.
 3. Primiti i pročitati životopise: Primite životopise od kandidata i pročitajte ih da biste videli ko ima odgovarajuće iskustvo i sposobnosti.

Zakonske obaveze

Zakonske obaveze vezane za otvaranje i održavanje preduzeća variraju u zavisnosti od jurisdikcije u kojoj se nalazi preduzeće. Međutim, neke od obaveza koje se obično javljaju uključuju:

 1. Registracija preduzeća: U većini jurisdikcija, potrebno je da se preduzeće registruje kod državnih ili lokalnih vlasti. Ovo obično uključuje popunjavanje određenih formulara i plaćanje registracionih taksi.
 2. Licenciranje: U nekim industrijama, potrebno je da preduzeće dobije licencu da bi moglo da radi. Ovo obično uključuje proveru da li preduzeće ispunjava određene standarde kvaliteta ili bezbednosti.
 3. Porezi: Preduzeća su obično dužna da plaćaju poreze na dobit, poreze na imovinu i druge poreze. Potrebno je da se pozabavite sa pitanjima poreza kako biste bili sigurni da ispunjavate sve obaveze.
 4. Radni zakonodavstvo: Postoje određena radna zakonodavstva koja se odnose na zaposlene u preduzeću, kao što su zakoni o radnom vremenu, plaćama i drugim pitanjima. Potrebno je da se pozabavite sa tim pitanjima kako biste bili sigurni da poštujete sve zakonske obaveze.
 5. Zdravstveno i bezbednosno zakonodavstvo: U nekim jurisdikcijama postoje zakoni koji se odnose na zdravstveno i bezbednosno okruženje u preduzeću. Potrebno je da se pozabavite sa tim pitanjima kako biste bili sigurni da ispunjavate sve obaveze.
 6. Ovi su samo neki primeri zakonskih obaveza koje se mogu javiti u vezi sa otvaranjem

Kako vam možemo pomoći?

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, slobodno nam se obratite putem ovog obrasca za kontakt ili pozivom na naš broj telefona 069 5950098. Mi ćemo se truditi da odgovorimo što je pre moguće i da pružimo sve potrebne informacije.

Hvala što ste nas posetili i nadamo se da ćemo uskoro imati priliku da Vam pomognemo.

S poštovanjem,

Zanimljivi tekstovi

Marketing plan

Podela Letaka

Otvaranje Firme od nule

Podela letaka

Dostavljamo kreativnost na vreme. Uvek smo tu za vas!

Korisni linkovi

Pretplatite se

Ne propustite naša buduća ažuriranja! Pretplatite se danas!

Komentariši