Osnovni paket
 • Jedna stranica
 • Linkovi ka društvenim mrežama
 • Responsiv Dizajn
 • Slideri sa slikama
 • Contact forma
 • Opis proizvoda/Kompanije
 • Footer
 • SEO/Bezbednost sajta

Srednji paket
 • Višestrani sajt
 • Linkovi ka društvenim mrežama
 • Responsiv Dizajn
 • Slideri sa slikama
 • Contact forma
 • Opis proizvoda/Kompanije
 • Footer
 • SEO/Bezbednost sajta

Profi paket
 • Višestrani sajt
 • Responsiv Dizajn
 • Kompleksnije funkcionalnosti sajta
 • Slider sa slikama(Više slidera)
 • Linkovi ka društvenim mrežama
 • Contact forma
 • Opis proizvoda/Kompanije
 • Footer
 • SEO/Bezbednost sajta
 • Politika privatnosti

*Dodatni zahtevi korisnika posebno ulaze u cenu u zavisnosti od kompleksnosti sajta.

*Naknadne intervencije poput popravljanja grešaka, dodatne promene (promena slike, promena teksta, dodavanje novih stavki), promene linkova društvenih mreža nisu uračunate u cenu.