Ko će da mi deli letke?
Verovali ili ne, postoje agencije koje se profesionalno bave ovom delatnošću, i iza kojih stoje godine iskustva. Prilikom odabira same agencije važno je da:

  • Definišite količinu letaka koje želite da delite
  • Mesto ili mesta za podelu vaših letaka
  • Način na koji će se vršiti kontrola same podele (vrste izveštaje, slike, GPS praćenje…)
  • Zajednički sa samom agencijom da definišete šta je to što želite da postignete određenom akcijom

I na kraju, da zajednički rezimirate utiske završene podele

Sa koliko klijenata agencija posluje?

U ovom poslu, referenca ili poverenje koje su određeni klijenti ukazali agenciji je veoma važno. Svakako dužina saradnje sa određenim klijentom govori o zadovoljstvu tog klijenta samo podelom letaka, kontrolom, ali i komunikacijom i povratnim informacijama koje svaki klijent dobija. Naše zadovoljne klijente možete videti, a odaćemo vam malu tajnu – sa svima njima sarađujemo minimum nekoliko meseci, a sa većinom i duži niz godina

Kako ću kontrolisati da li su moj leci dobro podeljeni?

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, sa svakim klijentom pravimo individualan plan podele. Svakom klijentu pravimo dnevne izveštaje, najpre najavljujući šta se kog dana deli, a zatim na kraju dana izveštaj o izvršenoj podeli. U zavisnosti od želje klijenta, šaljemo i fotografije podeljenih letaka, kao i iscrtane mape sa terena.

Prateći trendove, u određenim reonima imamo i GPS praćenje kurira, tako da sa sigurnošću možemo tvrditi da je vaša reklama završila na pravom mestu.